Lid worden

Lidmaatschap HFT loopt van september tot september

 

 

  • Filmend HFT  lid  :  40 €

            Actief filmend lid kan deelnemen aan alle activiteiten ingericht door  HFT , Bracina

 

  • Filmende partner  : 40 €

    Partner van een actief  filmend lid, kan deelnemen aan alle activiteiten ingericht  door  HFT , Bracina

 

  • Niet filmende partner  :  15 €

   Partner van een actief  filmend lid, kan deelnemen aan alle sociale activiteiten ingericht  door  HFT

   en publieke projecties ingericht door HFT, BRACINA

 

  • Steunend lid  :  10 €

    Steeds welkom  op alle publieke  projecties en sociale activiteiten ingericht door  HFT,  publieke

    projecties ingericht door BRACINA

 

                        Mogen wij vragen uw lidgeld  te storten met vermelding van

           uw voornaam , naam  en   gewenst lidmaatschap op rek. nr

           IBAN     BE33 3630 0987 5246        van  Hobby Film Ternat

 

 

  • Twee naast elkaar bestaande organisaties voor amateurcineasten:

     Het staat ieder vrij ook lid te worden van NAB2.0 en/of VAC .

     Dit wordt niet door HFT geregeld. Raadpleeg de locale webstek van deze verenigingen.