Wie Waar Wat

Het HFT betuur heeft na analyse van het covid-19 impact op de HFT groepsactiviteiten, beslist het webstek abonnement niet te vernieuwen op 03 oktober 2020. hobbyfilmternat.be verdwijnt dan definitief van het net.

HFT leden zullen nog steeds met mekaar in contact blijven d.m.v. e-mail en Zoom samenkomsten in afwachting van betere tijden.

Hou het veilig en blijf gezond, uw webmaster Eugy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Wie zijn wij?

________________________________________________________________________

HOBBY FILM TERNAT werd opgericht als smalfilmclub in mei 1972.

Ons huidig doel is het aanleren en beoefenen van niet commercieel videofilmen als liefhebberij.

Wat hebben we te bieden? 

________________________________________________________________________

Onze gewone samenkomsten hebben plaats op de 2e en 4e vrijdag van de maand. Er worden voordrachten en cursussen georganiseerd, afgewisseld met werkavonden, het doel de technische en artistieke vormgeving van het film producties te leren of te verbeteren.


Deze clubavonden starten tussen 20:00 en 20:30 in het Ontmoetingscentrum CC De Ploter.  Kerkstraat 4,  1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)


Meer details van ons programma kan je in [ ons draaiboek ] vinden.

________________________________________________________________________

 • Leden maken hun opnamen en montages met eigen materiaal.
 • De computermontage: Hier wordt een gewone laptop gebruikt. Verschillende types  montageprogramma┬┤s worden door leden gebruikt.
 • Casablanca/Avio: Een aantal leden monteren eveneens op wat in het jargon 'het casablanca-systeem' wordt genoemd. Dit is een afgesloten systeem (zwarte doos) waarin de digitale gegevens verwerkt worden. 
 • Door de club ter beschikking gesteld materiaal. De club beschikt over een HD videoprojector. SD-kaart afspeel apparatuur, laptop, videorecorder, klankmengpaneel, versterker, klankkasten, mandarijntjes, statieven en filters.

 Met wat werken we:

Jaarlijks weerkerende activiteiten:

________________________________________________________________________

 • Quick uitstap: Een uitstap voor de leden en hun familie (partners en kinderen). Tijdens deze uitstap kunnen de leden ter plaatse maximum 5 minuten beeldmateriaal opnemen en tegelijkertijd monteren in de camera.


 • Quick avond: Die avond worden de films, na volgorde loting, geprojecteerd en vervolgens naar het behaalde puntaantal gerangschikt. De maximum duur van de film is 5 minuten.


 • Club-buffet: Eind augustus komen de leden met hun gezin samen voor een gezellig koud buffet.


 • Vrijetijdswedstrijd: Dit is een gezellige wedstrijd onder de leden waar de, voornamelijk tijdens de vakantie gemaakte films, beoordeeld worden. Alle genres, met inbegrip van de vakantiefilm, kunnen deelnemen.


 • Mini wedstrijd: Voor deze avond wordt een film gemaakt met een door de club opgelegd thema. Eveneens in de categorie juniors en seniors.


 • Clubwedstrijd: Aan deze wedstrijd nemen de leden deel met hun beste film(s) die zij in de loop van het jaar hebben gerealiseerd. Een minimum drieledige jury quoteert de films. Dit is een voorselectie voor de provinciale wedstrijd.


 • Clubweekend: Een weekend uitstap waar alle leden met hun partners kunnen aan deelnemen.

Flup, de HFT mascotte   (foto Koen)

En dit nog:

________________________________________________________________________

 • Filmman of -vrouw van het jaar: Dit is de bekroning van het lid dat de meeste punten heeft behaald op de wedstrijden gehouden in de loop van het jaar.


 • Alle filmgenres komen in de club aan bod! Een probleem? Vraag het!


 • De club heeft een abonnement op het tijdschrift DM (Digital Movie) en ligt steeds ter inzage voor alle leden.


 • Archief: In het archief worden de uitslagen van de verschillende wedstrijden, de jaarprogramma's, jaarverslagen en verslagen van de belangrijkste activiteiten bijgehouden.


 • Actieve HFT leden hebben op deze webstek een extra paswoord beschermd onderdeel [ LEDEN ], waar digitaal de informatie over het reilen en zeilen in de vereniniging  interactief op de voet kan worden opgevolgd.

Ons bereiken:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

secretariaat@hobbyfilmternat.be

CC  De Ploter
Kerkstraat, 4
1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

webmaster@hobbyfilmternat.be

Copyright  2020 ┬ę  All Rights Reserved